Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:35:29

På remiss: föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav enligt DCC

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag till föreskrifter enligt EU-förordningen om nätanslutning av förbrukare (DCC). Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Sista dag att lämna synpunkter är 23 april 2019.

EU-förordningen 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) trädde i kraft den 7 september 2016.

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav samt en konsekvensutredning. Intressenter kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 23 april 2019.

Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018-102196 och skickas till registrator@ei.se.

Remisstiden är slut, om du vill ta del av de dokument som skickades ut, kontakta registrator.

Information om förordningen DCC

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter