Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:23:01

Utjämnad betalning – svårt att förena med ellagen

På senare tid har flera elhandelsföretag börjat erbjuda tjänster som går ut på att kunden kan jämna ut sin betalning, genom att till exempel betala ett och samma belopp varje månad. En sådan tjänst kan vara svår att förena med ellagen.

Tjänsten kan vara utformad på så sätt att elhandlaren fakturerar kunden samma belopp varje månad. I slutet av året stäms elräkningen av och över- eller underskottet justeras. För kunden innebär det att elräkningen är lika stor i exempelvis januari som i juli.

– Tjänsten kan upplevas som positiv för kunden, men stämmer inte nödvändigtvis överens med ellagen, säger Jonas Grape, jurist på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Kunden måste få korrekta prissignaler

Enligt ellagen måste elhandlarens debitering av kunden avse uppmätta mängder el. Kunden ska få en korrekt prissignal och tydligt se hur mycket el hen har förbrukat och vad den har kostat.

– Om vi ska ta steget in i ett mer flexibelt energisystem måste kunden få direkta och korrekta prissignaler. På det viset kan kunden till exempel få en möjlighet att reagera och dra ner på sin förbrukning när priset är högt, säger Jonas Grape.

Bestämmelsen i ellagen kommer från energieffektiviseringsdirektivet och syftar till att stärka slutanvändarnas egenmakt över sin energiförbrukning. Kunderna behöver vara en mer aktiv och integrerad del av energisystemet bland annat för att öka energieffektiviteten och bidra till att nå klimatmålen.

– En förutsättning för det är att de har tillgång till information om sin egen energianvändning och fakturor som grundas på uppmätta mängder el. Annars minskar incitamenten för att de ska vilja och kunna styra sin energianvändning i tillräckligt hög omfattning, säger Jonas Grape.

Energimarknaden är i ständig förändring med en kontinuerlig utveckling av nya affärsmodeller och tjänster. Även om vissa tjänster kan upplevas som attraktiva kan de motverka lagstiftarens syfte. Tjänster om utjämnad betalning kan, beroende på utformning, vara oförenliga med syftet med energieffektiviseringsdirektivet.

– Vi ser att den här typen av tjänster poppar upp på flera håll, och även om de kan upplevas som positiva för kunderna så är de inte alltid förenliga med lagen. Vi vill därför uppmana elhandlare som erbjuder den här typen av tjänster att noga överväga om deras tjänst är utformad på ett sätt som är förenligt med ellagen och energieffektiviseringsdirektivet, säger Jonas Grape.

Så här säger 8 kap 15 § ellagen:

  • Elhandlarens faktura får endast avse uppmätta mängder el.
  • Debitering måste ske i efterhand och grundas på den uppmätta mängden el och summan ska vara beräknad på hur mycket el som förbrukats.
  • Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. Korrigering mot mätvärden bör i normalfallet göras i nästa faktura.
  • Elhandlaren måste fakturera sina kunder minst en gång per kvartal och på fakturan ska det tydligt framgå hur mycket el som kunden har förbrukat och vad den kostat.

Länkar

Ellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter