Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:04:41

Samråd: Tyck till om CEER:s rapport om digitalisering

I mitten av mars presenterade CEER* sin rapport om digitalisering av energimarknaden Dynamic regulation to enable digitalisation of the energy system. Rapporten handlar om möjligheter och risker med digitalisering ur ett konsumentperspektiv. CEER vill gärna få in synpunkter på de frågor som ställs i rapporten och den är därför ute på samråd till och med den 14 maj.

I rapporten har CEER tittat på konsekvenserna av digitaliseringen för energisektorn i allmänhet och för konsumenterna i synnerhet.

Energitillsynsmyndigheterna i CEER konstaterar att den ökad digitaliseringen i samhället kommer att innebära nya möjligheter och förändringar även av energisektorn. CEER har kartlagt hur energisystemet påverkas av digitaliseringen och resonerar om hur digitaliseringen kan ge ett mervärde till konsumenterna och bidra till ett mer flexibelt energisystem genom ökad användning av data. Samtidigt måste konsumenten vara skyddad från eventuella risker som digitaliseringen av energisektorn medför. Rapporten innehåller en beskrivning av möjligheter och risker och CEER hoppas genom samrådet att få återkoppling på kartläggningen. CEERs arbete följs även med intresse av Europeiska kommissionen som för närvarande genomför studier inom området.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av de tillsynsmyndigheter för energi som är aktiva i CEER. Ei är även ordförande i den grupp som arbetar med just konsumentfrågor.

– Ei har deltagit i den styrgrupp som arbetat fram rapporten, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Det är angeläget att tillsynsmyndigheterna kartlägger hur digitaliseringen påverkar energimarknaden och kunderna och i förlängningen om de regler som idag gäller för el- och gasmarknaden behöver anpassas. Många svenska aktörer är långt framme när det gäller digitaliseringen och vi hoppas därför att många tar tillfället i akt och svarar på frågorna i rapporten.

Synpunkter senast 14 maj

Synpunkter på rapporten lämnas via ett formulär på CEER:s webbplats och där finns även rapporten att läsa i sin helhet. Sista dag att lämna synpunkter är den 14 maj 2019.

Rapporten och formuläret för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Kontaktuppgifter
Caroline Törnqvist
Avdelningschef Grossistmarknader

016-16 27 70

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter