Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:12:11

Nya föreskrifter om nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om nya föreskrifter kopplade till EU-förordningen HVDC. Föreskrifterna träder i kraft den 8 september 2019.

Föreskrifterna som Ei har beslutat om kompletterar kraven i EU-kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Förordningen anger krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (exempelvis vindkraftparker).

Ei:s föreskrifter, som nu har publicerats, är ett komplement till förordningen och har namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:3 om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Föreskrifterna träder i kraft den 8 september 2019.

Bakgrund och berörda

Föreskrifterna bygger på förslaget till generellt tillämpliga krav som Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) lämnade in till Ei den 27 september 2018.

I december 2018 skickades förslaget på remiss till intressenter som hade möjlighet att komma med synpunkter.

De som berörs av föreskrifterna är ägare av befintliga HVDC-system, Svenska kraftnät och Baltic Cable Aktiebolag, samt elnätsföretag och elproducenter som vill bygga nya HVDC-system.

Mer information

Föreskrifterna hittar du på Ei:s sida med föreskrifter

Information om förordningen HVDC

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter