Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:39:57

Ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat en ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande. Föreskriften träder i kraft den 15 april 2019.

Föreskriften är en del i Ei:s översyn av elnätsregleringen för perioden 2020–2023.

Redan under sommaren 2018 hade intressenter möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag om uppdaterade incitament för tillsynsperioden 2020–2023. Ett förslag på föreskrifter skickades därefter på remiss i december 2018.

Nu är föreskriften klar och bestämmelserna träder i kraft den 15 april 2019. Föreskriften har namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:4) om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Ei:s föreskrifter

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter