Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

Ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat en ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande. Föreskriften träder i kraft den 15 april 2019.

Föreskriften är en del i Ei:s översyn av elnätsregleringen för perioden 2020–2023.

Redan under sommaren 2018 hade intressenter möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag om uppdaterade incitament för tillsynsperioden 2020–2023. Ett förslag på föreskrifter skickades därefter på remiss i december 2018.

Nu är föreskriften klar och bestämmelserna träder i kraft den 15 april 2019. Föreskriften har namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:4) om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Ei:s föreskrifter

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter