Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:37:04

Samråd om förslag till clearing- och avräkningsarrangemang

Tillsammans med tillsynsmyndigheterna för energi i Norge, Danmark och Finland genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) ett samråd om clearing- och avräkningsarrangemang. Sista dag att svara på samrådet är den 22 mars.

Ei har fått in förslag till clearing- och avräkningsarrangemang från de tre nominerade elmarknadsoperatörerna i Sverige (Nord Pool, EPEX och Nasdaq) i enlighet med artikel 77.2 i förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Förslaget avser clearing- och avräkningsarrangemang mellan olika nominerade elmarknadsoperatörer, det vill säga inte mellan nominerade elmarknadsoperatörer och deras kunder.

I arbetet med att bedöma förslaget samarbetar Ei med tillsynsmyndigheterna i Norge, Danmark och Finland. De fyra tillsynsmyndigheterna genomför därför ett gemensamt samråd på NordREGs webbplats.

Sista dag för att svara på samrådet är den 22 mars 2019. Skicka svaren till registrator@ei.se och vänligen uppge ärendenummer 2018–101724.

Informationen och förslaget på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter