Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:07:24

Småföretag har råkat ut för ofrivilliga leverantörsbyten

Den senaste tiden har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit emot flera klagomål från småföretag som känner sig lurade av en elhandlare. Här finns råd om vart du som företagare kan vända dig med dina klagomål och vad som är bra att tänka på vid tecknande av elavtal.

Klagomålen handlar om att småföretagen mot sin vilja och utan att ha godkänt det, blivit kund hos elhandlaren med stöd av ogiltiga fullmakter. Klagomålen har också handlat om fakturering trots att avtalsförhållande saknas och om höga brytavgifter om det påstådda avtalet brutits.

Ei sammanställer samtliga klagomål som myndigheten får in från konsumenter och småföretag. Vi använder sedan denna information till att avgöra vilka elhandlare som vi ska granska och vad granskningen ska omfatta. Ramarna i granskningsarbetet sätts av de befogenheter vi har enligt ellagen. Det handlar om bestämmelser som främst har syftet att skydda konsumenterna på elmarknaden. Det kan vara väsentlig information som konsumenten ska få innan avtalet tecknas eller information som ska finnas på fakturan.

Småföretagare har dock inte samma skydd av ellagen som konsumenter men vi försöker alltid hjälpa kunden och hänvisar också vidare till rätt organisation där det är möjligt. De klagomål som vi fått under senare tid har vi exempelvis hänvisat vidare till Konsumenternas Energimarknadsbyrå som är en oberoende byrå som kostnadsfritt också hjälper småföretag.

Det är mycket olyckligt om enskilda elhandlare har satt i system att vända sig till småföretagare eftersom de saknar det skydd som konsumenten har. Det är något som Ei tar med sig i arbetet med den fortsatta marknadsutvecklingen och i dialog med branschen och andra myndigheter.

Följande råd lämnar Ei till småföretagare som har klagomål på en elhandlare:

  • Kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå vilken även i sådana här fall har användbar information på sin webbplats (länk till information på Energimarknadsbyråns webbplats). Informationen inkluderar bland annat råd om vad du ska framföra till företaget, vilka andra organisationer du kan kontakta, hur du återkallar en fullmakt, hur du bestrider fakturor och när du kan polisanmäla en oseriös aktör.
  • Då småföretag saknar samma utbyggda skydd som enskilda konsumenter kan det vara viktigt att kontrollera företaget innan elhandelsavtal eller fullmakt tecknas. Ett sätt att göra det är att söka information om företaget på internet.
  • Undvik att nappa på erbjudanden där kontakten med säljaren går i höjt tempo och där informationen känns ofullständig. Vi vet nämligen att nöjdheten är högst hos kunder som själva i lugn och ro gått igenom de olika alternativen som finns på elmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter