Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:57:18

Skärpt tillsyn och ny symbol på Elpriskollen

Nu skärper Energimarknadsinspektionen (Ei) sin tillsyn av elhandelsföretagens inrapportering av priser och leveransavtal till Elpriskollen. På elpriskollen.se införs också en ny symbol som visar om ett elhandelsföretag har fällts i tillsyn.

Enligt ellagen är alla elhandelsföretag skyldiga att rapportera in uppgifter till Ei om priser och leveransvillkor för de vanligast förekommande avtalen på marknaden. Uppgifterna som elhandelsföretagen rapporterar in publiceras automatiskt på elpriskollen.se. Elpriskollen.se drivs av Ei och är en webbsida där konsumenter kan jämföra priser och avtal från olika elhandelsföretag.

Skärpt tillsyn från 1 april

Från den 1 april skärper Ei tillsynen av uppgifter som rapporteras in till elpriskollen.se. Syftet med tillsynen är att öka tillförlitligheten i de inrapporterade uppgifterna. Det är viktigt att alla uppgifter som rapporteras in är korrekta och stämmer överens med de uppgifter som finns på elhandelsföretagets webbplats.

Det innebär att Ei i högre grad än tidigare kommer att ta bort felaktiga avtal och att Ei även kommer att fatta beslut om åtgärder i form av föreläggande av de företag som inte följer reglerna. Om Ei upptäcker fel i inrapporterade uppgifter så startar en tillsynsprocess i fyra steg. Processen avbryts så fort rätt uppgifter har rapporterats in.

Ny symbol på elpriskollen.se

Från den 1 maj inför elpriskollen.se också en ny symbol. Symbolen visar en röd triangel i samma stil som symbolerna för produktionskälla, och visar om ett elhandelsföretag har fällts i tillsyn gällande någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser. Syftet med symbolen är att ge besökare på Elpriskollen ytterligare information i sitt val av elavtal. Symbolen kommer att finnas med vid elhandelsföretagets samtliga avtal och ligger kvar tre månader efter det att Ei har publicerat beslut om föreläggande.

Alla elhandelsföretag har fått information om förändringarna via ett brev som Ei skickade ut i början av februari.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter