Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:34:34

Skriftligt samråd om flera metoder enligt EU-förordningen EB

Svenska kraftnät lämnade i december in sex stycken förslag till Energimarknadsinspektionen (Ei). Förslagen kommer från förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) som trädde ikraft den 18 december 2017.

Artiklarna som omfattas av samrådet är 20.1 (ärendenummer 2017-103383), 21.1 (ärendenummer 2017-103384), 29.3 (ärendenummer 2018-100272), 30.1 (ärendenummer 2018-100273), 50.1 (ärendenummer 2018-100274) och 52.2 (ärendenummer 2018-100275).

Välkommen att lämna synpunkter senast den 18 mars

Förslagen ska godkännas av alla tillsynsmyndigheter. Ei:s beslut kommer därför fattas i samarbetet med de andra tillsynsmyndigheterna i EU och Norden. Besluten ska fattas inom sex månader från det att den sista tillsynsmyndigheten tagit emot förslagen.

Den 18 mars är sista dag för att lämna in synpunkter på förslagen till Ei. Synpunkterna ska skickas till registrator@ei.se, ange vänligen vilket ärendenummer de gäller.

Det går inte längre att delta i samrådet.

Mer information om EB

Information om EB och Ei:s arbete med förordningen och ärendena

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter