Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:27:02

Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2018

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2018 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dagen för inrapportering är den 31 mars.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår. Ei använder uppgifterna vid kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar, för tillsynen av leveranssäkerheten i elnäten och för att säkerställa att lagar och förordningar efterlevs. Uppgifterna som redovisas innehåller uppgifter på kundnivå om antal avbrott, total avbrottslängd, överförd energi med mera. Statistiken sammanställs sedan i den årligen återkommande rapporten "Leveranssäkerhet i Sveriges elnät". Vissa företagsuppgifter vidarebefordras till Elsäkerhetsverket för att användas vid fakturering av elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgifter.

I år är det drygt 170 elnätsföretag som har skyldighet att rapportera in uppgifter om förra årets avbrott till Ei. När rapporteringen genomförts görs en rimlighetsgranskning av alla uppgifter som har samlats in.

− En rimlighetsgranskning innebär att vi kontrollerar alla uppgifter. Om vi hittar något som verkar orimligt kontaktar vi företagen för mer information eller ber dem rapportera om, säger Thomas Westergaard, analytiker/ingenjör på Ei.

Uppdaterad vägledning och mer information

I år är webbsidan för att rapportera elavbrott uppdaterad med mer information för att det ska bli enklare för elnätsföretagen att göra rätt.

Om du har frågor kring avbrottsrapporteringen finns en särskild e-postadress som elnätsföretagen kan skicka frågor till, se nedan. Det går också bra att kontakta avdelningen för teknisk analys på telefon.

Mer information till elnätsföretagen som ska rapportera in avbrottsdata hittar du här

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter