Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:03:37

Kammarrätten har fattat beslut om överrullning av intäktsramar

Den 11 februari meddelade kammarrätten att den, liksom förvaltningsrätten, anser att elnätsföretagen får ta med sig en outnyttjad intäktsram ytterligare en tillsynsperiod.

Det innebär att om ett företag inte hunnit utnyttja sin intäktsram för perioden 2012–2015, har företaget möjlighet att ta med sig det outnyttjade beloppet två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023.

En process som startade 2017

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tolkning av ellagen har varit att elnätsföretag får ta med sig en icke utnyttjad intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren 2017 överklagade ett 40-tal företag detta till förvaltningsrätten. I november samma år avvisade förvaltningsrätten företagens överklaganden och ansåg att frågan inte skulle prövas i sak. Företagen överklagade besluten till kammarrätten, som i mars 2018 beslutade att förvaltningsrätten skulle pröva frågan i sak.

I september 2018 meddelade förvaltningsrätten att företagen får ta med sig det outnyttjade beloppet ytterligare en period. Ei överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten, som alltså den 11 februari 2019 meddelade sina domar i målen.

– Det var aldrig lagstiftarens avsikt att man skulle få ta med sig en outnyttjad ram flera perioder. Lagstiftningen, som börjar tillämpas perioden 2020–2023, har därför ändrats så att det är tydligt att företagen enbart får ta med sig outnyttjat belopp en period, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Ei kommer inte att överklaga kammarrättens dom.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter