Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:38:18

ACER bjuder in till samråd om kapacitetsberäknings­regionerna

Den europeiska tillsynsmyndigheten ACER bjuder in till samråd rörande förändringar av kapacitetsberäknings­regionerna, bland annat rörande placeringen av en överföringsförbindelse mellan Holland och Danmark. Sista dag att komma med synpunkter är den 17 februari 2019.

Enligt artikel 15 i EU-förordningen CACM* ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett gemensamt förslag om fastställande av kapacitetsberäkningsregioner. Dessa ska sedan fastställas av de europiska tillsynsmyndigheterna.

EU är nu indelat i kapacitetsregioner men när nya överföringsförbindelser byggs och tas i bruk ska dessa införlivas i någon av de befintliga regionerna. Vilken region det handlar om är inte alltid självklart.

Nu finns ett ärende som rör en förbindelse mellan Holland och Danmark där stamnätsoperatörerna har kommit med ett förslag på placering, men där de europeiska tillsynsmyndigheterna inte har kommit överens. Frågan om placering har därför hänskjutits till den europeiska tillsynsmyndigheten ACER att fatta beslut om. Därför har ACER nu tagit fram ett förslag på placering. Förslaget berör bland annat kapacitetsregionerna Core, Hansa och Baltic. Placeringen av förbindelsen har betydelse eftersom de metoder och villkor som gäller för till exempel kapacitetsberäkning är olika i olika regioner.

Synpunkter via ACER:s webbplats

Innan ACER fattar beslut har alla intressenter möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. ACER behöver ha synpunkterna senast den 17 februari 2019.

ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*EU-förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft 2015.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter