Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:36:11

På remiss: föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram ett förslag till föreskrifter om funktionskrav för mätutrustning och mätsystem samt en konsekvensutredning. Till och med den 18 februari 2019 kan intressenter lämna synpunkter på förslaget.

Föreskrifterna är en följd av ändringar i mätförordningen (1999:716) och föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 januari 2025, vilket är det datum som mätförordningens bestämmelser träder i kraft.

Alla intressenter kan lämna synpunkter på föreskrifterna. Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018-102313 och skickas till registrator@ei.se senast den 18 februari 2019.

Remisstiden har gått ut. Är du intresserad av att ta del av dokumenten som skickades ut, vänligen kontakta registrator.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter