Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:35:16

Ei har godkänt förslaget om viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt EU-förordningen SO

Den 17 januari 2019 beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att godkänna Svenska kraftnäts förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt förordningen SO. På engelska kallas det KORRR (Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities)

Förslaget är framtaget gemensamt av transmissionsnätsföretagen inom EU.

Ei:s beslut och mer information om KORRR

Mer information om EU-förordningen SO

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter