Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:50:35

Nasdaq utsedd till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO

Den 20 december 2018 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om att utse Nasdaq Oslo ASA till nominerad elmarknadsoperatör – NEMO. Beslutet gäller i fyra år.

I och med beslutet får Nasdaq utföra den gemensamma dagen före-marknadskopplingen i samtliga svenska elområden. Det betyder att det nu finns tre nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på dagen före-marknaden, EPEX SPOT, Nasdaq och Nord Pool, och två nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på intradagsmarknaden, EPEX SPOT och Nord Pool.
För närvarande är det bara Nord Pool som bedriver en aktiv handel.

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.

Här kan du läsa mer om elbörsverksamhet

Här hittar du mer information om EU-förordningen CACM

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter