Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:01:30

Principöverenskommelse om Ren energipaketet på plats

Efter två års förhandlande nåddes i veckan en principöverenskommelse om Ren energipaketet. Med detta har EU tagit ytterligare ett steg mot mer likvärdiga förutsättningar på energimarknaden inom EU. Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (Ei) är nöjd, dock hade hon hoppats på skarpare regler inom vissa områden.

– Vår generella bedömning är att paketet som helhet är bra för energiomställningen och EU:s konsumenter, säger Anne Vadasz Nilsson. Det är bra att vi nu äntligen får ett nytt regelverk på plats efter flera år av förhandlingar, något som skapat osäkerheter på en marknad som just nu genomgår historiskt stora förändringar.

Ei hade dock hoppats på skarpare regler inom vissa områden, exempelvis mer långtgående regler för att säkerställa att överföringskapacitet mellan medlemsländerna utnyttjas bättre och förbud mot reglerade priser på slutkundsmarknaderna.

– Det hade ökat förutsättningarna för korrekta prissignaler och ett bättre resursutnyttjande samt aktivare kunder, säger Anne Vadasz Nilsson.

Parallellt med Ren energipaketet pågår en intensiv utveckling av den gemensamma elmarknaden inom EU, framförallt genom implementeringen av de så kallade nätkoderna som har sitt ursprung i det tredje inre marknadspaketet.

– Det är viktigt att komma ihåg att det redan pågår mycket för att knyta ihop EU:s marknader, säger Anne Vadasz Nilsson. Trots avsaknad av skarpare EU-regler för att till exempel fasa ut reglerade priser, ser vi ändå en positiv utveckling på slutkundssidan i en rad länder. Detta har resulterat i mer aktiva kunder i och med att prisreglering börjat fasas ut på flera håll.

Hur det nya Ren energipaktet i detalj kommer att påverka svenska förhållanden är något som Ei kommer att analysera ytterligare under början av 2019.

Bakgrund

Nuvarande elmarknadsdesign är baserad på bestämmelserna i det tredje inre marknadspaketet från 2009. I november 2016 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag – Ren energi för alla i Europa. Ren energipaketet består av åtta olika rättsakter: energieffektiviseringsdirektivet, förnybarhetsdirektivet, elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen, förordningen för ACER, krisberedskap, styrning av EU:s energipolitik och direktivet om byggnaders energiprestanda.

En EU-förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. Ett direktiv är ett regelverk som sätter upp mål som ska uppnås, men lämnar åt medlemsländerna att bestämma exakt hur det ska göras. Direktiv måste därför kompletteras med nationell lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter