Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:28:13

Elavbrott 2017 – nu är rapporten om leveranssäkerhet klar

Nu är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerad. Rapporten bygger på avbrottsdata för 2017 som elnätsföretagen årligen rapporterar in till Ei. Både medel för avbrottstiden och genomsnittet för antalet elavbrott var rekordlåga 2017.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina lokal- och regionnät. Uppgifterna om elavbrott sammanställer Ei sedan i en rapport om leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställningen används även som underlag vid Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och den kan också ge incitament till elnätsföretagen att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Ett bra år för kunderna

Sammanställningen för 2017 visar att det var ett bra år för kunderna beträffande leveranssäkerheten i elnätet. Medelavbrottstiden för oaviserade avbrott uppgick under året till 63 minuter. Det genomsnittliga antalet oaviserade avbrott i lokalnäten låg på 1,08 avbrott per kund. Båda värdena är de lägsta sedan 2003, vilket är det första året som Ei har tillgång till avbrottsdata.

Ungefär hälften av kunderna brukar ha minst ett avbrott per år. Under 2017 var det 51,2 procent av kunderna som hade minst ett avbrott som var längre än tre minuter.

Under 2017 var det färre kunder än tidigare som drabbades av upprepade avbrott. Andelen kunder som hade fler än tre avbrott var 7,5 procent och andelen kunder med fler än 11 avbrott var 0,2 procent. Det är de lägsta siffrorna sedan 2010, året då Ei började att samla in mer detaljerad avbrottsdata.

Enligt ellagen får ett elavbrott inte vara längre än 24 timmar. Knappt 1000 lokalnätskunder drabbades under året av avbrott över 24 timmar, vilket är den lägsta siffran sedan 2007.

Inga stora väderhändelser

Att 2017 var ett bra år ur leveranssäkerhetssynpunkt beror troligtvis främst på att det inte inträffat några stora väderhändelser under året. Men det finns också tecken på att åtgärder för att höja leveranssäkerheten i elnäten börjar ge positiva resultat.

– Det finns en antydan till att år med relativt lugnt väder (inga större stormar) har en ännu bättre leveranssäkerhet än tidigare samtidigt som år med besvärliga väderhändelser blir mindre dåliga ur ett leveranssäkerhetsperspektiv. En anledning till det är att elnätsföretagen har genomfört många åtgärder för att höja leveranssäkerheten och som börjar synas i statistiken. Detta skulle kunna vara ett tecken på att de regelverk som finns och den tillsyn Ei gör börjar ge effekt, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker på Ei.

Landsbygd och tätort närmar sig

Kunder på landsbygden har både fler och längre avbrott än kunder i tätorten. Under 2017 hade 0,3 procent av kunderna på landsbygden tolv eller fler avbrott. Samma siffra för kunder i tätorten var 0,1 procent. Men det går att se en trend att elnäten på landsbygden blir bättre och när det gäller att leveranssäkerheten närmar sig nivån för tätortsnät.

– Det har skett stor förbättring i näten på landsbygden jämfört med tidigare år. Leveranssäkerheten på landsbygden är fortfarande sämre, men gapet mellan landsbygd och stad minskar, säger Carl Johan Wallnerström.

Tillgång till mer information

I år är andra året som rapporten innehåller statistik på kommunnivå och statistik över antal kunder som matar in egenproducerad el i nätet (prosumenter). Det går därmed att göra jämförelser mellan åren. I rapporten finns också resultatet från en ny avbrottskostnadsundersökning med nya avbrottskostnadsparametrar. För att underlätta jämförelse med föregående år innehåller rapporten miniatyrkartor för 2016 som visar hur leveranssäkerheten såg ut då.

Nyckeltal över elavbrott i Sverige 2017. Excel, 205.6 kB, öppnas i nytt fönster. Avbrotten presenteras per redovisningsenhet uppdelat på lokalnät och regionalnät.

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Tommy Johansson
Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter