Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:59:14

På remiss: Förslag på föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag på ny föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande. Föreskriften är en del i Ei:s pågående översyn av elnätsregleringen för perioden 2020–2023. Till och med den 21 januari finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Som ett första steg i arbetet med föreskriften hade intressenter redan under sommaren möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag om uppdaterade incitament för tillsynsperioden 2020–2023.

Sedan dess har Ei arbetat vidare med föreskriften som fått namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Nu skickas föreskriften på remiss och det finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till föreskrifter kan lämnas till Ei till och med den 21 januari 2019.

Synpunkterna skickas till registrator@ei.se. Var vänlig ange diarienummer 2018–100545.

Ei väntas att ta beslut om föreskrifterna under första kvartalet 2019.

Remisstiden är slut. Är du intresserad av dokumenten som skickades ut, kontakta registrator.

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter