Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:32:39

Nordiska tillsynsmyndigheter eniga om tidplan för införande av 15 minuters avräkningstid

Tillsynsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge och Finland vill införa femton minuters avräkningstid till december 2020.

De nordiska tillsynsmyndigheterna publicerade den 19 december 2018 ett pressmeddelande på NordREGs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rörande införandet av femton minuters avräkningstid.

Tillsynsmyndigheterna ser många fördelar med femton minuters avräkningstid och stödjer dess införande. Tillsynsmyndigheterna anser att det idag inte finns skäl att försena genomförandet utan utgår från att femton minuters avräkningstid kommer att kunna genomföras i enlighet med huvudregeln i förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el, det vill säga till den 18 december 2020.

Tillsynsmyndigheterna har kontinuerlig kontakt med de nordiska systemansvariga för att hålla sig informerade om genomförandet.

Ändring i förordning och föreskrift

För Sveriges del innebär genomförandet av femton minuters avräkningstid att mätförordningen (1999:716) och mätföreskrifterna (EIFS 2016:2) behöver ändras. Regeringen ansvarar för att ändra mätförordningen. Ei kommer under våren 2019 påbörja arbetet med de förändringar som krävs i mätföreskrifterna.

Kontaktuppgifter
Tommy Johansson
Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter