Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:12:07

Ei har fått in förslag från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen EB

Svenska kraftnät har lämnat in ett antal förslag till Energimarknadsinspektionen (Ei) på metoder som ska tas fram enligt EU-förordningen EB.

De förslag som kommit in är:

  • Genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR), enligt artikel 20.1.
  • Genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (aFRR), enligt artikel 21.1.
  • Metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi, enligt artikel 29.
  • Metoder för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser, enligt artikel 30.
  • Regler för avräkning mellan systemansvariga för överföringssystem för det avsiktliga energiutbytet, enligt artikel 50.1.
  • Harmoniseringen av de viktigaste särdragen för avräkning av obalanser, enligt artikel 52.2.

Bakgrund

Den 18 december 2017 trädde EU-förordningen 2017/2195 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) i kraft. Förordningen sätter ramarna för en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad. Transmissionsnätföretagen ska säkerställa att elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas och för att göra det använder de reserver, balanstjänster.

I förordningen EB anges krav på att systemansvariga för överföringssystem ska ta fram förslag till metoder eller villkor. Dessa ska lämnas till Ei för beslut.

Nu har Ei fått in sex förslag från Svenska kraftnät om metoder och villkor. Förslagen är på engelska. Dokument med information på svenska publiceras senare.

Mer om förordningen EB

Vem berörs av förordningen?

De aktörer som främst berörs av förslagen är Svenska kraftnät, Ei, balansansvariga parter och leverantörer av balanstjänster. Däribland ägare av vissa förbrukningsanläggningar, energilagringsanläggningar och kraftproduktionsanläggningar.

Vad händer nu?

Efter att förslagen har kommit in, har Ei sex månader på sig att fatta beslut. Besluten tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i EU och Norden. Ei räknar med att fatta beslut i juni 2019.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter