Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:20:06

Ei granskar 2017 års elavbrott

Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Just nu genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) en planerad tillsyn som innebär att alla elnätsföretag som haft många och/eller långa elavbrott under 2017 måste lämna in en åtgärdsplan till Ei.

I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva oaviserade avbrott längre än tre minuter för en och samma kund under ett kalenderår, betraktas som dålig leveranskvalitet.

Tillsynsinsats

Just nu genomför Ei en tillsynsinsats där alla elnätsföretag som hade kunder som drabbades av avbrott längre än 24 timmar och/eller som drabbades av fler än elva oaviserade avbrott längre än tre minuter under 2017, förelagts att beskriva avbrottsorsaker och vilka åtgärder de ska vidta för att minimera antalet avbrott. De måste även skicka in en tidsplan till Ei som beskriver när åtgärderna ska vara genomförda.

– Företagen är skyldiga att rapportera in en mängd data till Ei varje år, bland annat gällande avbrott. Tillsynen bygger på de senaste uppgifterna, det vill säga från 2017. I materialet kan vi se att 40 elnätsföretag har haft för många eller för långa avbrott under året och därför har vi nu förelagt dem att redovisa orsakerna till avbrotten och vilka åtgärder de tänker vidta för att öka leveranssäkerheten, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei.

Det kan finnas flera orsaker till avbrotten, exempelvis avgrävda kablar, nedfallna träd eller snö på ledningarna. Ei begär nu in uppgifter om vad som orsakat avbrotten, hur problemen ska åtgärdas och när det ska vara klart. Om Ei anser att uppgifterna som redovisas är tillräckliga för att överföringen ska vara av god kvalitet när åtgärderna genomförts kan ärendet avskrivas, om åtgärderna är otillräckliga måste elnätsföretagen komplettera sina åtgärdsplaner. Föreläggandet kan vid behov kombineras med ett vite.

Kontaktuppgifter
Thomas Westergaard
Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter