Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:28:02

På remiss: föreskrifter för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC)

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag på föreskrift enligt EU-förordningen om nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC). Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskriften. Sista dag att lämna synpunkter är 14 januari 2019.

EU-förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström trädde i kraft den 28 september 2016.

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrift om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler, samt en konsekvensutredning. Intressenter kan lämna synpunkter på förslaget till och med måndagen den 14 januari 2019.

Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018-102197 och skickas till registrator@ei.se.

Det går inte längre att svara på remissen. Om du är intresserad av att ta del av dokumenten som skickades ut, kontakta registrator.

Mer om förordningen HVDC

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter