Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:56:41

Ny föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av produktionsanläggningar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu publicerat en föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer. Föreskriften är ett komplement till EU-förordningen 2016/631 (RfG).

Föreskriften gäller tillsammans med EU-förordningen 2016/631 och anger de svenska kraven för nätanslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Föreskriften anger även maximala tröskelvärden för vissa typer av kraftproduktionsmoduler som ska bestämmas enligt EU-förordningen.

Föreskriften träder i kraft den 27 april 2019.

Föreskriften EIFS 2018:2 Pdf, 176.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) trädde i kraft i maj 2016. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet. De aktörer som främst berörs av förordningen är elnätsföretag och ägare av produktionsanläggningar.

Mer information om förordningen RfG

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter