Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:25:30

Uppdaterad schablonmetod för prövning av anslutningsavgifter

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat en uppdaterad version av myndighetens schablonmetod för prövning av anslutningsavgifter. Metoden används för att pröva om den avgift som ett elnätsföretag tar ut för att ansluta en privatperson eller ett företag till elnätet är skälig.

En kund (privatperson eller företag) som vill ansluta en anläggning till elnätet för första gången får betala en avgift till elnätsföretaget. Om kunden anser att den avgift som elnätsföretaget debiterar är för hög, finns möjlighet att få sin sak prövad av Ei. Ei har under flera år använt en schablonmetod för att pröva om avgiften är skälig.

Med hjälp av schablonmetoden räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Nya avgifter

Metoden är ett antal år gammal och de ekonomiska delarna behövde därför uppdateras. Om priserna för anslutningar inte ändras i samma takt som övriga kostnader för elnätsbolagen kommer nämligen kundkollektiven få bekosta enskilda anslutningar vilket strider mot ellagens bestämmelser.

Nu finns ett nytt dokument där avgifterna uppdaterats enligt 2018 års prisindex. Själva metoden för prövning är dock densamma som tidigare.

Ei har uppdaterat metoden i de ekonomiska delarna med EBR-index. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen av kostnader för elnätsbranschen. För att dokumentet ska behålla sin aktualitet kommer det att uppdateras i slutet av varje år enligt samma index.

Den uppdaterade metoden som beskrivs i kommer att tillämpas för offerter som är skrivna efter den 1 januari 2019.

PM:et finns bland Ei:s publikationer.

Kontaktuppgifter
Jerker Sidén
Analytiker/ekonom

016-16 27 66

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter