Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:16:18

Stort intresse för utbildningar om elnätsreglering

Den 20 november var det dags för det första av tre utbildningstillfällen som Energimarknadsinspektionen (Ei) erbjuder elnätsföretag under hösten och vintern. Under dagen berättade Ei om de regler som kommer att gälla för tillsynsperioden 2020 – 2023.

Under hösten och vintern anordnar Ei samma utbildning vid tre tillfällen i tre olika städer – Stockholm, Jönköping och Malmö. Syftet med utbildningarna är att berätta mer om de regler som gäller för tillsynsperioden 2020–2023. Alla tre utbildningstillfällena blev snabbt fulltecknade när inbjudningarna skickades ut och när den första utbildningen hölls i Stockholm den 20 november fanns cirka 130 deltagare på plats.

– Företagen har visat ett stort intresse för utbildningarna. Vi hoppas att vi vid dessa tillfällen ska kunna ge en helhetsbild av de förändringar i ellagen, i förordningen och i föreskrifter som är aktuella inför tillsynsperioden 2020–2023, säger Pia Nurmi, enhetschef på Ei:s avdelning för nätreglering.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter