Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:35:54

Rapport om den europeiska el- och gasmarknaden 2017

I mitten av oktober presenterade ACER* och CEER** rapporten Market Monitoring Report (MMR) 2017 som är en statusrapport över den europeiska energimarknaden. Rapporten publiceras i år för sjunde gången.

Rapporten är uppdelad i fyra volymer: grossistmarknaden för el, grossistmarknaden för gas, slutkundsmarknaden för el och gas samt konsumentskydd.

De nationella tillsynsmyndigheterna rapporterar varje år ett omfattande statistiskt underlag till ACER och CEER. Underlaget ligger till grund för rapporten som är den enda enhetliga rapport som täcker grossist- och slutkundsmarknaderna för el och gas i Europa.

Brister i tilldelning av tillgänglig kapacitet

Trots att ACER under flera år pekat på brister i tilldelningen av tillgänglig kapacitet mellan elområden är detta fortfarande en av de största bristerna som ACER pekar på även i rapporten för 2017.

Under 2017 ökade de genomsnittliga grossistpriserna i alla budområden i Europa, förutom i den bulgariska, baltiska och polska marknaden. Detta tros bero på att Europas BNP ökade med 2,5 procent jämfört med 2016. Värt att notera är att trots en prisökning på 10 procent i Norden och Baltikum är priserna fortfarande bland de lägsta i Europa.

Pristopparna i Europa var fortsatt frekventa under 2017. Det kan antyda att marknaden reagerar fortare när det sker oväntade händelser och kan påvisa vikten av att snabbt och effektivt ta hänsyn till försörjningstryggheten på marknaden.

Ökad efterfrågan på den europeiska gasmarknaden

Under 2017 ökade efterfrågan på gas inom EU med 5 procent jämfört med 2016. Totalt importerades 76 procent av den efterfrågade gasen, där majoriteten av den importerade gasen kom från Ryssland, Norge och Algeriet.

Fortsatt varierande handelspris i Europa

Handelspriset för både el och gas varierar fortsatt mycket i Europa. Priserna i de europeiska länder med högst pris är cirka tre gånger så höga som i de medlemsländerna med lägst pris.

Saknas oberoende prisjämförelsesajter i Europa

Sverige var bland de första länderna att introducera smarta mätare för el. I rapporten om situationen 2017 konstateras att nio EU-länder nu har smarta mätare för el och att ytterligare ett antal länder är på väg att införa det. De länder som ännu inte påbörjat utrullningen av smarta mätare uppmanas i rapporten att göra det.

I rapporten jämförs vilken information som enligt lag ska finnas på konsumenternas fakturor. I genomsnitt handlar det om tio olika komponenter, vilket enligt rapporten kan vara för mycket om fakturan samtidigt ska vara tydlig och transparent.

Rapporten konstaterar även att det saknas oberoende jämförelsesajter för el i ett antal EU-länder, och att antalet länder som saknar detta har ökat. I Sverige har vi dock Elpriskollen som uppfyller kraven för en oberoende jämförelsesajt.

Alla delar av rapporten finns att läsa på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter