Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:35:39

Ei vill ha synpunkter på kommande regler för elnätsföretag

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på två föreskrifter som handlar om regleringen av elnätsföretagens intäktsramar. Fram till den 23 november kan intressenter skicka in sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

De förslag till föreskrifter som Ei nu skickar på remiss är:

  • Föreskrift för att reglera vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en intäktsram.
  • Föreskriften för att hantera vilka uppgifter företagen behöver lämna till Ei för att Ei ska kunna besluta om en intäktsram.

Föreskrifterna är nya, men i praktiken är det få ändringar i jämförelse med nuvarande föreskrifter för beräkning och rapportering.

Sista datumet för att lämna synpunkter till Ei är den 23 november 2018. Därefter kommer Ei att sammanställa alla remissvar och sedan besluta om föreskrifterna i december 2018.

Föreskrifterna kommer att tillämpas när elnätsföretagens nästa år ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Dokumenten finns här

Remisstiden är slut. Kontakta Ei om du vill ta del av remissdokumenten i efterhand.

Kontaktuppgifter
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter