Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:43:38

CEER ger rekommendationer om cybersäkerhet

I slutet av oktober publicerade CEER* en rapport om cybersäkerhet i energisektorn.

Rapporten CEER Cybersecurity Report on Europe's Electricity and Gas Sectors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger en överblick över cybersäkerheten i energisektorn och innehåller också rekommendationer för det framtida arbetet med cybersäkerhet.

Ett stort fokus ligger redan på cybersäkerhet i de europeiska medlemsländerna i och med införandet av det så kallade NIS-direktivet (Directive on Security of Network and Information Systems) som ska implementerats i EU:s medlemsländer senast under 2018.

Direktivet syftar till en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

I rapporten skriver CEER att det finns mycket arbete kvar att göra och att det finns utrymme för långsiktiga förbättringar. I rapporten finns flera rekommendationer som bland annat pekar på den viktiga roll som de europeiska tillsynsmyndigheterna inom energiområdet har, vikten av ett ökat samarbete mellan berörda parter och vikten av vägledning och förtydligande.

I Sverige har Energimyndigheten utsetts till tillsynsmyndighet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster avseende energi. Myndigheten ska bland annat granska att reglerna på detta område följs.

Mer information om NIS

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter