Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:00:50

Svenska kraftnät har skickat in förslag om generellt tillämpliga krav enligt HVDC

Den 27 september fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in ett förslag från Svenska kraftnät om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler enligt artikel 5.4 i EU-förordningen HVDC. Nu ska Ei arbeta vidare med förslaget.

Förslaget från Svenska kraftnät utgör underlag till de föreskrifter som Ei enligt EU-förordningen ska besluta om. Ei har nu sex månader på sig att ta fram och besluta om föreskrifterna.

I arbetet med föreskrifterna kommer intressenter att ha möjlighet att lämna synpunkter. Datum för att lämna synpunkter är ännu inte spikat, men det kommer att ske under hösten och datum meddelas via ei.se.

Om EU-förordningen HVDC

Den 28 september 2017 trädde EU-förordningen 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) i kraft. Förordningen handlar om anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler till elnät och definierar krav på nya och befintliga system.

Förslaget från Svenska kraftnät

Mer om förordningen HVDC

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter