Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:08:13

Nordiskt seminarium om överföringskapacitet

Den 25 oktober bjuder NordREG* in till ett seminarium i Stockholm. Temat för dagen är överföringskapacitet i Norden.

Mötet arrangeras av de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi i samarbete med de nordiska stamnätsoperatörerna.

Under dagen kommer nuvarande praxis vid kapacitetsberäkning att diskuteras, liksom frågan om huruvida befintliga rapporteringsstrukturer behöver kompletteras för att möjliggöra en gemensam nordisk övervakning och insyn.

Mötet hålls i Stockholm.

Mer information på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Kontaktuppgifter
Elin Broström
Enhetschef

016-16 27 73

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter