Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:51:32

Utbildning om intäktsramar för perioden 2020–2023

Vid tre tillfällen i höst bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till utbildning om intäktsramar. Utbildningen informerar om vilka regler som gäller inför perioden 2020–2023. Välkommen med din anmälan senast den 30 september.

Utbildningen vänder sig främst till elnätsföretag och särskilt till dig som är ansvarig för att rapportera in de uppgifter som behövs för att Ei ska kunna fastställa intäktsramar för 2020–2023.

Förutom talare från Ei deltar representant från Energiföretagen Sverige. Vi kommer också att få höra exempel på hur elnätsföretagen förbereder sig i praktiken inför den kommande perioden.

Program

09.00 – Registrering och fika
09.30 – Inledning
09.45 – Regelförändringar 2020–2023:

 • kort om intäktsramsreglering i sin helhet
 • genomgång av ändringar i ellagen
 • genomgång av ändringar i nya intäktsramsförordningen
 • genomgång av föranledda ändringar i Ei:s föreskrifter
 • kommentar från Energiföretagen Sverige på regelförändringarna.


11.30 – Lunch

12.30 – Erfarenheter från elnätsföretag:

 • elnätsföretag berättar om hur de arbetar med inrapporteringen.

13.20 – Åldersbestämning utan 38-årsregeln:

 • Energiföretagen Sverige berättar om praktiska konsekvenser och eventuella effekter av borttagandet av regeln.

13.45 – Information om Ei:s pågående projekt inför 2020–2023:

 • ny normvärdeslista
 • ändrade krav på kvalitet och effektivt nätutnyttjande
 • metod för att bestämma effektiviseringskraven.

14.30 – Fika

15.00 – Inrapporteringen i praktiken:

 • genomgång av Ei:s inrapporteringsverktyg
 • Ei:s erfarenheter av granskningen av företagens uppgifter.

15.45 – Avslutning

Tid och plats

Det finns tre platser och datum att välja mellan.

Stockholm
När: Den 20 november klockan 10.00–16.00.
Var: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35.

Jönköping
När: Den 4 december klockan 10.00–16.00.
Var: Elite Stora Hotellet, Hotellplan.

Malmö
När: Den 6 december klockan 10.00–16.00.
Var: Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29.

Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser vid varje utbildningstillfälle. Vi har därför valt att inledningsvis begränsa antalet deltagare från varje företag till två personer. Efter att du har skickat in anmälan kommer du att få en bekräftelse på din intresseanmälan och därefter kommer du inom några dagar få en slutlig bekräftelse på om du fått plats på utbildningen.

Utbildningen kostar 1 000 kronor per person exklusive moms. Anmälan är bindande från att du fått den slutgiltiga bekräftelsen, men kan överlåtas till annan person.

Sista dag för anmälan är den 30 september.

Det går inte längre att anmäla sig till utbildningen.

Frågor

Har du frågor om utbildningen eller anmälan, kontakta Anette Eriksson.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter