Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:02:58

Tyck till om rekommendationer som ska förbättra för konsumenter

Organisationen CEER* har nyligen publicerat ett förslag på femton rekommendationer som syftar till att stärka konsumentskyddet vid köp av kombinationserbjudanden (Bundled Products). Till och med den 14 november 2018 kan intressenter från olika branscher lämna synpunkter på förslaget.

Kombinationserbjudanden är vanligt inom många sektorer och gemensamt är att de innehåller flera olika produkter/tjänster eller omfattar flera olika branscher. Exempel kan vara ett solcellspaket där exempelvis paneler, installation och administration ingår eller ett bredbandspaket med telefoni, internet och TV.

CEER har nu tagit fram rekommendationer som riktar sig till alla branscher, inte bara inom energiområdet.

Syftet med rekommendationerna är att stärka konsumenternas skydd på marknaden och göra det enklare för konsumenten att göra smarta val, jämföra priser och ha koll på sina rättigheter.

Tio av CEER:s rekommendationer riktar sig till företag som säljer kombinationserbjudanden och fem av rekommendationerna riktar sig till tillsynsmyndigheter.

Intressenter inom alla branscher är välkomna att lämna synpunkter på rekommendationerna. Synpunkter lämnas till CEER senast den 14 november 2018.

Mer om konsultationen och hur du lämnar synpunkter på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går inte längre att lämna synpunkter.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter