Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:35:13

Ei har fått in förslag från Svenska kraftnät enligt SO

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in ett antal förslag från Svenska kraftnät på olika metoder som ska tas fram enligt EU-förordningen SO.

De förslag som kommit in är:

  • Metod för samordning av driftsäkerhetsanalysen (CASM), enligt artikel 75.1.
  • Metod för att bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM), enligt artikel 84.1.
  • Definierande parametrar och målparametrar för frekvenskvalitet, enligt artikel 127.
  • Rampbegränsningar av aktiv uteffekt, enligt artiklarna 137.3 och 137.4.
  • Samordningsåtgärder som syftar till att minska inställningsfel vid frekvensåterställning (FRCE) och åtgärder för att minska inställningsfel vid frekvensåterställning genom att kräva förändringar i produktionen eller förbrukningen av aktiv effekt i kraftproduktionsmoduler och förbrukningsenheter, enligt artiklarna 152.14 och 152.16.
  • Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR), enligt artikel 153.
  • Övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserver (FCR), enligt artikel 154.2.
  • Dimensioneringsregler frekvensåterställningsreserver (FRR), enligt artikel 157.1.
  • Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv (FCR) mellan systemansvariga för överföringssystem, enligt artikel 163.2.
  • Gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) som får utbytas mellan synkronområden och gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver som får delas mellan synkronområden samt gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas mellan synkronområden och som får delas mellan synkronområden, enligt artiklarna 176.1, 177.1, 178.1 samt 179.1.

Bakgrund

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Om förordningen SO

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder eller villkor. Dessa ska lämnas till Ei för beslut.

Nu har Ei fått in tio förslag från Svenska kraftnät om metoder och villkor. Förslagen är på engelska. Dokument med information på svenska publiceras senare.

Mer om dessa ärenden finns på sidan om förordningen.

Vem berörs av förordningen?

De aktörer som främst berörs av förordningen är Svenska kraftnät, Ei, elnätsföretag och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar inklusive de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till transmissionsnätet.

Vad händer nu?

Efter att förslagen har kommit in, har Ei sex månader på sig att fatta beslut. Besluten tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i EU och/eller Norden. Ei beräknar att fatta beslut i mars 2019.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter