Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:20:25

Ei har fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–2022.

Precis som för elnätsföretag beslutar Ei om intäktsramar för gasnätsföretag. Besluten fattas i förhand för fyra år i taget. Intäktsramarna reglerar hur stora avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019–2022.

I Sverige finns sju gasnätsföretag (totalt nio redovisningsenheter) och nu är samtliga beslut fattade.

Vill du ta del av besluten finns de här

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter