Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:56:47

Elnätsföretag måste informera kunden vid byte av elhandlare

När en kund byter elhandlare ska kunden få information av sitt elnätsföretag i samband med att bytet genomförs.

Enligt Ei:s mätföreskrifter måste ett elnätsföretag lämna information till sina kunder när företaget genomför ett byte av elhandlare (elleverantör).

Bestämmelsen innebär att kunden ska få information från sitt elnätsföretag om att ett byte av elhandlare kommer att ske. Informationen kompletterar det bekräftelsebrev som kunden får från sin nya elhandlare om att byte av elhandlare kommer att genomföras.

– Ett syfte med bestämmelsen är att göra kunden uppmärksam på bytet. På det viset har kunden möjlighet att reagera om det skulle vara så att bytet av elhandlare har skett av misstag eller mot kundens vilja. Det är ett sätt att säkerställa att kunden inte blir lurad, säger Tor Ny, jurist på Ei.

Vid en tillsyn som Ei gjorde mot elnätsföretaget Ellevio i våras visade det sig att företaget inte lämnar någon information alls till sina kunder vid elleverantörsbyte.

Ei har nu förelagt Ellevio att ändra sina rutiner och börja lämna information till kunden vid elleverantörsbyten. Företaget ska också skriftligen redovisa till Ei vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av Ei:s beslut.

Kontakta Ei om du vill ta del av beslutet med ärendenummer 2018-101826.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter