Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:30:45

Ei föreslår ändring gällande naturgas i skattelagstiftningen

Den 1 januari 2018 trädde en ny skattelagstiftning i kraft. En konsekvens av lagstiftningen är att alla mindre förbrukare av naturgas, till exempel hushåll med gasspis, måste installera en mätare för månadsvis mätning. Det är inte ekonomiskt försvarbart anser Energimarknadsinspektionen (Ei) som därför föreslår ett undantag för dessa kunder.

I slutet av juni skickade Ei en skrivelse till Finansdepartementet med en begäran om att skattelagstiftningen som rör naturgas bör ändras. Ei anser att kunder med låg förbrukning, som exempelvis spiskunder, ska undantas från kravet att deras gasförbrukning ska mätas varje månad.

Kostnad överstiger nytta

En konsekvens av den nya skattelagstiftning är att naturgaskunder, vars förbrukning tidigare inte behövts mätas månadsvis (spiskunder och kunder som förbrukar mindre än 300 MWh), nu måste mätas varje månad. Det innebär till exempel att mätare för gas måste installeras hos varje hushåll med gasspis. Ei anser att kostnaden för detta vida överstiger nyttan och vill därför att ett undantag för dessa kunder görs i lagstiftningen.

I en skrivelse till Finansdepartementet har Ei gett förslag på ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i lagen om skatt på energi (1994:1776).

Kontakta Ei om du vill ta del av skrivelsen med diarienummer 2018-102081.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter