Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:45:43

Fortfarande möjligt att tycka till om förslag på nya incitament i elnätsregleringen

I höst kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att uppdatera och ta fram nya föreskrifter inom området elnätsreglering. Som ett led i detta har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament i elnätsregleringen. Fram till den 1 september finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på förslaget.

Inför arbetet med nya föreskrifter har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande.

Förslaget på uppdaterade incitament är första steget inför att nya föreskrifter ska tas fram inom detta område. Planen är att föreskrifterna ska beslutas i början av 2019.

Läs mer om förslaget och hur du gör för att lämna synpunkter här.

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter