Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:55:18

CEER:s strategi och arbetsprogram för de kommande tre åren – nu på remiss

Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga energitillsynsmyndigheter i Europa har inom ramen för CEER* tagit fram ett utkast till treårig strategisk plan och ett arbetsprogram för 2019. Fram till och med den 10 augusti har marknadsaktörer och intressenter i Europa möjlighet att lämna sina synpunkter.

Inriktningen på strategin är vald utifrån att tre faktorer kommer att vara av betydelse för tillsynsmyndigheternas arbete de kommande tre åren:

  • påverkan från digitalisering av energisektorn
  • behovet av dynamisk reglering
  • fortsatta arbetet med övergången till förnybar energi till lägst kostnad.

Till CEER:s remiss och enkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*CEER, Council of European Energy Regulators, är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter