Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:53:50

Föreskrifter om generellt tillämpliga krav enligt RfG på remiss

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu tagit fram förslag på föreskrifter för generellt tillämpliga krav enligt EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Från den 12 juli har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Ei bjuder även in till ett samråd den 15 augusti 2018.

Den 17 maj 2016 trädde EU-förordningen 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) i kraft.

Föreskrifter på remiss 12 juli – 23 augusti

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter samt en konsekvensutredning. Intressenter kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 23 augusti 2018. Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018–101711 och skickas till Ei:s registratur.

Dokumenten finns här.

Samråd 15 augusti – anmälan senast 17 juli

Som tidigare meddelats bjuder Ei in till samråd om föreskrifterna den 15 augusti. Sista anmälningsdag för att medverka på samrådet är den 17 juli.

Inbjudan till samrådet finns här.

Mer om EU-förordningen RfG.

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter