Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:40:49

Förvaltningsrätten inhämtar förhandsavgörande gällande flaskhalsintäkter

Ei beslutade i juni 2016 om hur Baltic Cable får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping.

Förvaltningsrätten har nu, den 5 juli 2018, efter begäran från Ei, beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har samtidigt förklarat målet vilande i avvaktan på svar från EU-domstolen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter