Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:44:12

Tyck till om begäran om ändring av arrangemang för mer än en nominerad elmarknadsoperatör

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför nu samråd om en begäran om ändring i arrangemangen som syftar till att möjliggöra för mer än en nominerad elmarknadsoperatör i ett elområde.

Begäran har tagits fram gemensamt av de nordiska systemansvariga för överföringssystemen (där Svenska kraftnät är den svenska aktören).

Arrangemangen är framtagna i enlighet med artikel 45 och 57 i förordning (EU) nr 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft den 14 augusti 2015.

De nu gällande arrangemangen godkändes av Ei den 30 mars 2017.

Synpunkter senast 31 augusti

Enligt förordningen är det Ei som ska godkänna begäran om ändring av arrangemanget. Ei har sex månader på sig att ta ett beslut. För att aktörer ska ha möjlighet att lämna synpunkter på begäran om ändring läggs den nu ut för samråd.

Det aktuella beslutet är ett nationellt beslut men eftersom de nordiska systemansvariga har tagit fram begäran gemensamt och då de nordiska tillsynsmyndigheterna samarbetar i den aktuella frågan så genomför tillsynsmyndigheterna ett gemensamt samråd via NordREGs webbplats.

Ei uppmanar aktörer att studera begäran om ändring och skicka in sina synpunkter till Ei:s registratur senast den 31 augusti 2018.

Vänligen ange diarienummer 2018-101723.

Begäran om ändring och ett förklarande dokument finns tillgängligt på NordREGs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om förordningen

Mer information om artikel 45 och 57 i förordning (EU) nr 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter