Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:33:31

Domstol går på Ei:s linje – elhandlare måste förbättra sin konsumentinformation

Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren SverigesEnergi måste förbättra sin information till konsumenter.

I slutet av 2017 fattade Ei beslut om att SverigesEnergi skulle åtgärda brister i sin konsumentinformation. Ei konstaterade då att kunder till elhandelsföretaget inte fick den information som de enligt ellagen har rätt till, innan avtal tecknas via webb, telefon, brev, partnerförsäljning och direktförsäljning.

Ei konstaterade också bland annat att det i informationen som ska lämnas innan avtalet tecknas saknades uppgifter om pris för flera priskomponenter i det rörliga avtalet och att det inte framkom hur priset fastställs för de priskomponenter som varierar månad för månad.

SverigesEnergi överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping.

Nu har domstolen lämnat besked i frågan och i huvudsak har domstolen gått på Ei:s linje. Domstolen ändrade dock vid vilken tidpunkt företaget ska ändra sin konsumentinformation. Beslutet är förenat med ett vite om det inte följs.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter