Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:55:09

Komplettering till förslag enligt EU-förordningen SO i svensk översättning

I mars fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in förslag från Svenska kraftnät på viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt EU-förordningen SO. Nu finns en komplettering till förslaget på svenska.

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Dessa ska lämnas till Ei för beslut.

I mars fick Ei in förslag från Svenska kraftnät om viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt SO artikel 40.6. Ei publicerade förslaget och intressenter har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Nu finns även en komplettering från Svenska kraftnät där det går att läsa om förslaget på svenska.

Länkar

Sida med ner information samt kompletteringen av förslaget på svenska.

Tidigare artikel.

EU-förordningen SO.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter