Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:11:56

Forskningsmedel kopplade till elmarknadsdesign

Som en del av Energimyndighetens program SamspEL har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram en utlysningstext kopplat till framtiden elmarknadsdesign. Medel avsatta för detta område är totalt 5 miljoner. Sista dag för ansökan är 26 september 2018.

Vad kan du söka för?

Projekt inriktade mot framtidens elmarknadsdesign kan vara av (men är ej begränsade till) följande karaktär:

  • Projekt som utvärderar den konkurrensutsatta elmarknaden i dess nuvarande form.

Främjar till exempel tillgängliga orderformat på dagen före-marknaden att flexibla produktions- och förbrukningsresurser används på ett optimalt sätt? Ett annat exempel är hur överföringskapaciteten på Sveriges utlandsförbindelser bör användas för att maximera nyttan av Europas gemensamma reglerresurser? Ett tredje exempel är en analys av hur aggregatorrollens balansansvar bör se ut visavi elhandlarens balansansvar?

  • Projekt som analyserar hur den reglerade marknaden för distribution av el på lokal, regional och nationell nivå kan utvecklas för att främja en kostnadseffektiv omställning till ett helt förnybart elsystem och de utmaningar som det medför.

Exempel på frågeställningar är en analys av hur nätregleringen bör vara utformad så att nätföretagen får balanserade incitament att investera i alternativ till förstärkt överföringskapacitet och/eller smart teknik. Ett annat exempel är projekt som analyserar hur kostnadsriktiga nättariffer bör se ut i en svensk kontext och vilken potential de har för att lösa olika utmaningar.

  • Projekt som tar fram metodförslag eller parametervärden för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av investeringar i elnätet.

Exempel på metodförslag är en kombinerad nät- och marknadsmodell för att kunna utvärdera nyttan av förstärkt överföringskapacitet eller andra åtgärder för att hantera flaskhalsar inom ett elområde.

Mer information

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Therése Hindman Persson
Chefsekonom och avdelningschef

016-16 25 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter