Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:53:05

Tyck till om CEER:s strategi för 2019–2021

I början av juni publicerade CEER* ett strategidokument för de kommande tre åren. Dokumentet innehåller även organisationens utkast till publikt arbetsprogram för 2019. Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet.

CEER har nu presenterat sin 3D-strategi för åren 2019–2021. Strategins tre D står för digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Strategin sätter fokus på konsumenten och på konsumentens förutsättningar i en allt mer digitaliserad värld, hur utfasningen av fossila bränslen ska ske till en så låg kostnad som möjligt och hur regelverket kan anpassas till en föränderlig och allt mer digitaliserad verklighet.

Intressenter har fram till den 10 augusti 2018 på sig att lämna synpunkter både på CEER:s strategi och arbetsprogram.

Mer information om hur du lämnar synpunkter på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter