Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 20:00:06

15 augusti – samråd om föreskrifter enligt EU-förordningen RfG

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar nu med att ta fram föreskrifter för generellt tillämpliga krav enligt EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Från den 12 juli har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Ei bjuder även in till ett samråd den 15 augusti 2018.

Den 17 maj 2016 trädde EU-förordningen 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) i kraft. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet.

RfG ställer krav på att transmissionsnätsföretaget ska ta fram förslag på generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler (artikel 7.4 i RfG). Svenska kraftnät skickade in sitt förslag till Ei i mitten av maj.

Föreskrifter på remiss 12 juli – 23 augusti

Det är Ei som ska godkänna förslaget genom att ta fram föreskrifter. Det arbetet sker just nu och den 12 juli kommer ett förslag på föreskrifter och en konsekvensutredning att publiceras på Ei:s webbplats.

Förslagen kommer att finnas på denna sida från den 12 juli

Intressenter har sedan fram till den 23 augusti på sig att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018–101711 och skickas till registrator@ei.se.

Samråd 15 augusti – anmäl dig redan nu

Den 15 augusti bjuder Ei in till samråd om föreskrifterna. Sista anmälningsdag är den 17 juli.

Det går inte längre att anmäla sig till samrådet.

Anmälan: Anmäl dig till samrådet genom att skicka e-post till: eifunkpostteknisk@ei.se. Var vänlig uppge namn, företag/organisation samt telefonnummer. Antalet platser är begränsat till två medverkande per företag/organisation. Sista anmälningsdag är 17 juli.

Plats: Ei, Drottninggatan 26, lokal Freja, Stockholm

Tid: 13.00-16.00 (registrering från klockan 12.30)

I och med att du anmäler dig till samrådet behöver Ei hantera dina personuppgifter.

Läs mer om Ei:s hantering av personuppgifter här

Mer information

Mer information finns i tidigare artikel

Läs mer om förordningen RfG

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter