Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:47:33

Nu finns information om residualmixen 2017 publicerad

Nu finns information om residualmixen 2017 publicerad. Siffrorna är framför allt intressanta för elhandelsföretag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om hur den el de levererat är producerad.

Alla elhandlare ska visa ursprunget för den el som kunderna har köpt. Det gör de på sin webbplats och på sina fakturor. Informationen för 2017 ska finnas tillgänglig på dessa ställen senast den 1 juli 2018.

Enligt lag är alla elhandlare skyldiga att redovisa ursprunget för sin totala elförsäljning, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, till exempel vindkraft eller vattenkraft, eller om de bara köper residualmixen och levererar den vidare.

Vad är residualmix?

Residualmixen kan enkelt beskrivas som den el som blir kvar när man räknat bort el som sålts med ursprungsgarantier. Residualmixen består därmed av el där det inte finns ursprungsgarantier eller där ursprungsgarantierna är annullerade.

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Det är Ei som ansvarar för beräkningarna och residualmixen är densamma för alla elhandlare.

Den nordiska residualmixen för 2017 består av 16,68 procent förnybart producerad el, 40,55 procent kärnkraftsproducerad el och resterande 42,77 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 329,19 g/CO2 per kWh.

Mer information finns i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6) Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter