Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Ei har svarat på remiss om skattebefrielse för egenproducerad el

Ei har svarat på remiss om skattebefrielse för egenproducerad el

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Finansdepartementets remiss Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el.

Ei har inga invändningar mot förslagen i promemorian, men lämnar i sitt remissvar en generell kommentar. Kommentaren lyder:

"Idag finns det ett flertal stödsystem som berör elmarknaden och dess aktörer. Systemen kan påverka varandra på olika sätt. Ju fler stödsystem och justeringar som görs i systemens förutsättningar desto svårare är det att förutse vilka de totala effekterna blir för marknaden. Ei vill därför påtala att det bör göras en utvärdering av de stödsystem som finns i Sverige rörande elmarknaden, i syfte att säkerställa att stöden är kostnadseffektiva i förhållande till vad som ska uppnås."

Ei:s remissvar finns att läsa här Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el finns att läsa på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Jens Lundgren
Biträdande chefsekonom

016-16 25 85

Therése Hindman Persson
Chefsekonom och avdelningschef

016-16 25 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter