Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:58:39

Ei har svarat på remiss om skattebefrielse för egenproducerad el

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Finansdepartementets remiss Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el.

Ei har inga invändningar mot förslagen i promemorian, men lämnar i sitt remissvar en generell kommentar. Kommentaren lyder:

"Idag finns det ett flertal stödsystem som berör elmarknaden och dess aktörer. Systemen kan påverka varandra på olika sätt. Ju fler stödsystem och justeringar som görs i systemens förutsättningar desto svårare är det att förutse vilka de totala effekterna blir för marknaden. Ei vill därför påtala att det bör göras en utvärdering av de stödsystem som finns i Sverige rörande elmarknaden, i syfte att säkerställa att stöden är kostnadseffektiva i förhållande till vad som ska uppnås."

Ei:s remissvar finns att läsa här Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el finns att läsa på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Therése Hindman Persson
Chefsekonom och avdelningschef

016-16 25 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter