Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:09:51

Alla återförvisningsbeslut fattade för elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut i samtliga av de så kallade återförvisningsärendena. Det vill säga nya beslut för elnätsföretagens intäktramar för perioden 2016–2019 efter att företagen fick rätt i domstol.

Cirka 80 företag överklagade Ei:s beslut om intäktsramar 2016–2019. Kammarrätten gav företagen rätt och kalkylräntan (avkastningen) fastställdes till 5,85 procent.

Förutom de cirka 80 företag som överklagade Ei:s beslut har ett 50-tal företag ansökt om följdändring enligt 5 kap. 15 § ellagen. Det innebär att de får ta del av den ändring som domstolen beslutat om, under förutsättning att de ansökte om detta inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Sammanlagt har Ei därför fattat nya beslut för cirka 130 elnätsföretag.

Läs mer

Artikel från februari 2018

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter