Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Samordnad tillsyn av tillgänglig kapacitet

NordREG* kommer att samordna tillsynen av tillgänglig kapacitet i Norden.

En förutsättning för väl fungerande marknader är att el kan handlas mellan elområden. De nordiska tillsynsmyndigheterna har under flera år granskat den tillgängliga kapacitet som transmissionsnätsoperatörerna (TSO) i Norden tillhandahåller marknaden. Nu kommer de nordiska tillsynsmyndigheterna att systematisera och intensifiera detta arbete inom ramen för det nordiska samarbetet i NordREG.

Syftet är att säkerställa att de nordiska TSO:erna tillgängliggör kapaciteten i enlighet med gällande regler både på kort och lång sikt.

Mer information på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter