Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:38:06

Samordnad tillsyn av tillgänglig kapacitet

NordREG* kommer att samordna tillsynen av tillgänglig kapacitet i Norden.

En förutsättning för väl fungerande marknader är att el kan handlas mellan elområden. De nordiska tillsynsmyndigheterna har under flera år granskat den tillgängliga kapacitet som transmissionsnätsoperatörerna (TSO) i Norden tillhandahåller marknaden. Nu kommer de nordiska tillsynsmyndigheterna att systematisera och intensifiera detta arbete inom ramen för det nordiska samarbetet i NordREG.

Syftet är att säkerställa att de nordiska TSO:erna tillgängliggör kapaciteten i enlighet med gällande regler både på kort och lång sikt.

Mer information på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter